Dikena är viktiga

Diken Längs våra vägar i området finns det många diken, men på flera ställen har fastighetsägare felaktigt lagt igen vägens diken. Detta är absolut inte tillåtet. Dikena har tre uppgifter: Om dikena förfallit eller lagts igen kan detta vara den direkta orsaken till en försämrad vägkonstruktion. Vägens bärighet försvagas när vägkroppen inte dräneras i tillräcklig […]

Dikena är viktiga Läs mer »