Dikena är viktiga

Diken

Längs våra vägar i området finns det många diken, men på flera ställen har fastighetsägare felaktigt lagt igen vägens diken. Detta är absolut inte tillåtet.

Dikena har tre uppgifter:

   • samla upp och leda bort det vatten som rinner ned från vägbanan
   • leda bort vatten från tomten eller terrängen omkring vägen, så att det inte rinner ut på vägen
   • bidra till att torka ut och dränera vägen. Större dikesdjup ger bättre dränerad väg.

  Om dikena förfallit eller lagts igen kan detta vara den direkta orsaken till en försämrad vägkonstruktion. Vägens bärighet försvagas när vägkroppen inte dräneras i tillräcklig omfattning vilket kommer leda till att vi får kostsamma reparationer framöver. Det är särskilt viktigt att vägen dräneras ordentligt där marken är kälkänslig När en infart till tomten går över ett dike, skall dräneringsledning läggas under infarten så att vattnet fritt kan flöda i diket.

  En medlem/fastighetsägare som lagt igen eller bidragit till bristfälliga diken kan komma att själv få stå för kostnaderna att återställa dikena till ursprungligt utförande. Samfälligheten skall tillvara taga alla  medlemmars intressen och enskildas fastighetsägares felaktiga åtgärder får inte belasta samfälligheten som helhet.

  Vi ber er som lagt igen diken eller på felaktigt sätt utfört en infart till tomten att åtgärda detta under våren och sommaren. Är du osäker på vad som gäller, vänligen kontakta styrelsen.

  Lämna en kommentar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Rulla till toppen