Styrelsen

Funktion Namn Adress Mobil No E-mail
Ordf Roger Aldén Mossvägen 20 0706-98 78 08 roger.alden@telia.com
Kassör Thomas Dahlgren Furubergsvägen 17 0704-205904 Thomas.dahlgren@tele2.com
Sekr Louise Grahn Skogsmossevägen 11 0709-22 40 31 louise.lindquist@gmail.com
Led Jonny Ekstedt Myrvägen 6 0703-666467 Jonny.ekstedt@telia.com
Led Karin Mossberg Bergedsvägen 14 0708 21 97 44 karin.i.mossberg@live.se
Led Berndt Öjerborn Jägarnsväg 4 031-988101 Berndt.Ojerborn@armatec.se
Led Patrick Critti Tjärnvägen 7C 0708-134550 Patrickcritti@gmail.com
Supp Jan Kinnås Lindsvägen 5 070-9266030 jankinnas@hotmail.com
Supp Madeleine Ingelsten Mossvägen 21 070-497 64 41 Madeleine.ingelsten@yahoo.com
Supp Kenny Rehnberg Högmossevägen 9 kenny.r@carlbergs.se
Valber Matilda Kihlberg Furubergsvägen 18 0765-36 20 08 Matilda_kihlberg@hotmail.com
Valber Anna Massot Bergedsvägen 6A 070-855 33 11 anna.massot@scota.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.