Styrelsen

Funktion Namn Adress Mobil No E-mail
Ordf Berndt Öjerborn Jägarnsväg 4 0765- 517144 berndt.ojerborn@outlook.com
Kassör Thomas Dahlgren Furubergsvägen 17 0704-205904 Thomas.dahlgren@tele2.com
Sekr Louise Grahn Skogsmossevägen 11 0767- 760205 louise.lindquist@gmail.com
Led Jan Kinnås Lindsvägen 5 070-9266030 jankinnas@hotmail.com
Led Jonas Ward Skogsmossevägen 6 0736-939793 mossvagen@jonasward.se
Led Peter Asp Furubergsvägen 12 072-5808006

peter.aspus@gmail.com

Led Patrick Critti Tjärnvägen 7C 0708-134550 Patrickcritti@gmail.com
Supp Matilda Kihlberg Furubergsvägen 18 0765-36 20 08 Matilda_kihlberg@hotmail.com
Supp Eva Carlson Björn Hedvägen 1 0706-671252 eva.carlson.bjorn@swedbank.se
Valber Fredrik Hammarvik Säterstigen 2B 0708-310444 hammarvik@hotmail.com
Valber Anna Massot Bergedsvägen 6A 070-855 33 11 anna.massot@scota.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.