Styrelsen

Vårt uppdrag

Mossvägens samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning 1987.

Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär.

Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2023

Ordförande

Berndt Öjerborn

Telefon: 0706 15 15 20

Sekreterare

Louise Grahn

Kassör

Thomas Dahlgren

Ledamot

Jan Kinnås

Ledamot

Jonas Ward

Ledamot

Peter Asp

Ledamot

Patrick Critti

Suppleant

daniel ingelsten

Suppleant

Eva Carlson Björn

Suppleant

karl falck

Valberedning

Fredrik Hammarvik

Anna Massot
Valberedning

Anna Massot

Rulla till toppen