Grannsamverkan 2023

Ett bra instrument för att förebygga/upptäcka dessa är grannsamverkan. Ni går med i gruppen genom att anmäla er via grannsamverkan@mossvagen.se Info finns också på vår hemsida. Några bra tips:

Grannsamverkan 2023 Läs mer »