Välkommen till

Mossvägens Samfällighetsförening

Öjersjö

Områdets lekplats

Vår samfällighetsförening har en lekplats, tennisbana och boulebana. Vi har plats för grillning och lek på våra biytor.

flicka i träd
verksamhet

Styrelsens uppdrag

Mossvägens samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning 1987.

Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär.

Boende information

Stadgar

Stadgar

Här kan du läsa samfällighetföreningens stadgar.

Info om årsmöte

Årsmöten

Här finns information om senaste årsmötet.

Aktuellt

Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen.

Kontakta styrelsen

Här kan du kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Rulla till toppen