Verksamhet

Mossvägens samfällighetsförening äger och förvaltar gator, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden genom förrättning 1987.

Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.