Nyhetsbrev

Information från styrelsen

Viktigt – Parkslide

Den mycket agressiva och svårutrotade växten Parkslide (invasiv art) sprider sig i vårt område. Vi ber er, som redan har växten på tomten eller som vet om förekomst i något grönområde att rapportera detta till oss via vår hemsida.

Styrelsen kommer att informera kommunen om denna inventering och verka för att de utarbetar en bekämpningsplan.

Finns mycket info på nätet. Uppmärksamma speciellt hur lätt den sprider sig vid fel hantering.

Viktigt - Växtlighet

Styrelsen uppmanar fastighetsägare att omgående ta ned den växtlighet, som skymmer belysningen eller på annat sätt begränsar framkomligheten på vägar och gångvägar.

Vi vill påminna er om gällande regel:

- Träd, buskar eller häck ska beskäras, så att de

inte går utanför tomtgräns och du bör se till att det

finns fri höjd på minst 4,6 m.

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra axeltrycksbegränsningar, så kan ni begära dispens hos styrelsen från dessa. För detta ändamål finns numera ett formulär för dispensansökan på vår hemsida. Ansökan ska göras i god tid med tydlig faktainformation om transporten.

Tänk på, om möjlighet finns, att inte förlägga tunga transporter till tjällossningstider. Kan ev påverka dispensbeslut.

Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till vår ordförande.

Nya fastighetsägare

Nyinflyttade fastighetsägare ombeds att gå in på hemsidan www.mossvagen.se och under ”Kontakta oss” meddela era uppgifter och att ni är nyinflyttade

Hastigheten, åter igen!

Vi ber er att respektera gällande hastighets-begränsning i hela vårt område:

Påminn gärna besökare/leverantörer! Tack.

Grannsamverkan

Nu går vi mot mörkare tider och risken för inbrott följer i dess spår. Vi har redan haft ett rapporterat inbrottsförsök i vårt område nu i höst!

Ett bra instrument för att förebygga/upptäcka dessa är grannsamverkan. Ni går med i gruppen genom att anmäla er via grannsamverkan@mossvagen.se

Info finns också på vår hemsida. Några bra tips:

- Var vaksam och kontakta polisen på 114 14 om

något verkar misstänkt. Pågående brott=ring 112

- Meddela dina grannar om du är bortrest.

- Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

- Var förtrogen med de förebyggande tips som

finns på: www.samverkanmotbrott.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.