Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2019
Nyheter – mars 2017

Information från styrelsen våren -21

Publicerad onsdag 14 apr, 09:41

Information från styrelsen

Städdag

Lördagen den 8 maj samlas vi kl 10:00 på stora lekplatsen.

Då skall vi bland annat plocka skräp i hela området samt rensa sly. Arbetsfördelning sker på plats. Ingen anmälan i förhand behövs

Vi kommer i år färdigmåla lekredskapen mm samt rusta upp tennisbanan med bl a nya nät.

Vid 12-tiden efter avslutad städning grillar och umgås vi på social distans ????

Omasfaltering

av våra vägar kommer att ske etappvis de närmaste åren med start nu i vår. Fastighetsägare som berörs av dessa arbeten kommer att informeras i god tid.

Träd och buskar vid vägar och tomtgränser

Vi vill uppmana er att följa dessa regler:

- Vid tomtutfart är fastighetsägaren skyldig att se till,

att växterna inte är högre än 80 cm. Detta för att

få fri sikt på minst 2,5 m åt vardera hållet.

- Har du hörntomt ska sikten vara fri minst 10 m åt

vardera hållet.

- Träd eller häck ska beskäras, så att de inte går

utanför tomtgräns och du bör se till att det finns fri

höjd på minst 4,6 m.

Redan vid planteringstillfället bör man föreställa sig växternas utveckling några år framåt. Stora buskar och träd bör därför placeras minst 2 meter och häckplantor minst 60 cm innanför tomtgräns.

Det är inte tillåtet att slänga ris i samfällighetens grönområden.

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra axeltrycksbegränsningar, så kan ni begära dispens hos styrelsen från dessa. För detta ändamål finns numera ett formulär för dispensansökan på vår hemsida. Ansökan ska göras i god tid med tydlig faktainformation om transporten. Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till vår ordförande

Hundägare

Vi vill vädja till er att använda bajspåse speciellt efter besök på mark angränsande till tomt.

Tänk också på att inte alla uppskattar att mötas av lösspringande hund

Nya fastighetsägare

Nyinflyttade fastighetsägare ombeds att gå in på hemsidan www.mossvagen.se och under ”Kontakta oss” meddela era uppgifter och att ni är nyinflyttade

Visa hänsyn till grannar

Tänk på att det kan vara störande när du klipper eller trimmar gräs, kör med motorsåg, andra störande maskiner eller skrikande barn på studsmattan.

Undvik en irriterad granne i området, tänk på vad som stör dig eller hur du vill bli behandlad.

Hastigheten, åter igen!

Vi ber er att respektera gällande hastighets-begränsning i hela vårt område:

Påminn gärna besökare/leverantörer! Tack.

Grannsamverkan

Inbrotten har en tendens att öka hela tiden. Ett bra instrument för att förebygga/upptäcka dessa är grannsamverkan. Ni går med i gruppen genom att anmäla er via grannsamverkan@mossvagen.se

Info finns också på vår hemsida.

Styrelsen består av

( Kontaktinfo finner du på hemsidan )

Roger Aldén Ordförande

Thomas Dahlgren Kassör

Louise Grahn Sekreterare

Jonny Ekstedt Ledamot

Berndt Öjerborn Ledamot

Karin Mossberg Ledamot

Patrick Critti Ledamot

Kenny Rehnberg Suppleant

Jan Kinnås Suppleant

Madeleine Ingelsten Suppleant

Anna Massot Valberedning

Matilda Kihlberg Valberedning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.