Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2019
Nyheter – mars 2017

Info gällande träd som skymmer belysning

Publicerad måndag 28 nov 2016, 09:34

Hej,

Styrelsen för Mossvägens samfällighetsförening har noterat att ni har träd på er fastighet som skymmer gatubelysningen.

I slutet av oktober gick styrelsen ut med information där berörda fastighetsägare har ombetts att innan novembers utgång ta ned den växtlighet som skymmer belysning eller på annat sätt begränsar framkomlighet på vägar och gångvägar

Då detta ännu inte är utfört ber vi er att omedelbart ta ned dessa träd. Det finns på marknaden flera olika entreprenörer som erbjuder trädfällning, med rut-avdrag.

För förslag se under länkar

Om ni av någon anledning inte kan göra detta själv kommer vi att anlita en entreprenör som gör det, på er bekostnad.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Mossvägens samfällighetsförening

2016-11-25

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.