Information juni 2024

Nya avfallskärl 2025

Nya avfallskärl introduceras 2025 i Partille Kommun. Här finns information om hemsortering av förpackningar, mat- och restavfall med fyrfackssystem som införs stegvis i Partille från 2025 för att gynna återvinning och minska mängden restavfall.

Förnyelse av lekplatsen

Styrelsen tittar på möjligheter att förnya och upprusta vå gemensamma lekplats. Som ett första steg kommer boulebanan att renoveras.

Nycklar till tennisbanan

Vi ber vänligen men bestämt medlemmarna att inte låna ut dessa nycklar till skolan och andra som inte bor i området, tack.

Bekämpning av Jättebalsamin

Då vi har jättebalsamin i vårt område uppmuntras du att följa råden från Naturvårdsverket hur dessa bekämpas (dra upp med rötterna, lägg i soppåse och hantera som brännbart på avfallsstation).

Uppdatering av Link40 - Granskning

Det har gått ut ytterliggare information till delar av hushållen i vår samfälliget gällande Link 40 och byggnation i vårt närområde. Nya informationsträffas är planerade under juni månad, se bifogad bild.

Asfaltering

Asfaltering etapp II är pågående och under 2024 planeras och utförs asfaltering av Tutjärnsvägen, Örtvägen och Bergåsvägen.

Slyröjning i området

Vi uppmuntrar att vi tillsammans kontinuerligt röjer bort sly i området, just nu specifikt kring korsningen Mossvägen / Lindsvägen, tack.

Åskan och armaturer

Åskan slag ut 8 -10 st armaturer på Sätetstigen och Mossvägen härom veckan. Kommunen byter dessa inkl styrdon. Armaturen blir av en ny bättre typ.

Rulla till toppen