Parkeringsförbud

Planerat parkeringsförbud

När nu inflyttningen till det nya området Gökegården tar fart aktualiseras frågan om hur vi skall hantera parkeringsfrågorna även på våra gator. Kommunen har infört totalt parkeringsförbud längs gatorna i Gökegården i likhet med Hossaberget där det också råder parkeringsförbud.  

För närvarande har vårt område inte reglerat vad som gäller vid parkering längs våra gator. Det vi redan nu ser är att fler bilar parkeras på Almas väg och på en del andra ställen inom vårt område. Detta vill vi stävja då våra vägar är till för boende och gäster till vårt område. Dessutom är vägarna på många ställen smala och med dålig sikt. Det är också viktigt att parkerade bilar inte försvårar för räddningstjänsten att ta sig fram.

Vi planerar därför att införa parkeringsförbud längs gatorna i vår samfällighet. Samfälligheten beslutar självständigt i denna fråga och planen är att i början på 2024 sätta upp nya vägskyltar vid infarten till Mossvägen och Tjärnvägen. 

Områdesmärke – Förbud att parkera fordon . Märket anger att ett område med förbud att parkera börjar och innebär förbud att parkera på alla vägar efter vägmärket. Gräsbevuxen/grusbelagd yta bredvid väg är terräng. Fordon får inte parkeras yta som benämns terräng.

Såklart är vi medvetna om att det inledningsvis kan uppfattas negativt men det är också negativt att ha ”obehöriga” bilar parkerade utanför sin tomt. För att det skall bli så lite negativ påverkan som möjligt kommer vi avtala med ett parkeringsövervakningsbolag som på uppdrag av oss sköter övervakningen enligt våra instruktioner. 

Parkeringsövervakningen planeras främst ske längs Mossvägen och i vägkorsningar eller där föreningen så påkallar. Detta innebär att om vi framöver får parkeringsproblem på andra vägar än Mossvägen kan vi själva styra övervakningen dit och när situationen lugnat sig kan vi pausa övervakningen igen.  

Vi bedömer att vi får en kostnadseffektiv flexibel lösning som vi själva helt kan styra. Själva övervakningen sker kostnadsfritt för föreningen. Det vi själva bekostar är begränsat till uppsättningen av två vägskyltar vid infarten till Mossvägen respektive Tjärnvägen.

Kontakta gärna föreningens ordförande om du har frågor och/eller synpunkter.

Rulla till toppen