Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – mars 2017
Nyheter – augusti 2016

Nyhetsbrev

Publicerad söndag 11 nov 2018, 12:30

Information från styrelsen

Mörkare tid = ökad risk för fler brott

Grannsamverkan och våra hundägare ???? är enligt polisen de bästa ”hjälpmedlen” för att förhindra brott i det egna bostadsområdet.

Grannsamverkan är ett frivilligt engagemang. Ett sådant samarbete har startats i vårt område. Det innebär bl a att man är mer uppmärksam på vilka som rör sig i område och noterar det som verkar misstänkt. För att nå framgång med Grannsam-verkan bör följande krav vara uppfyllda:

- Var vaksam och kontakta polisen på 114 14 om

något verkar misstänkt. Pågående brott=ring 112

- Meddela dina grannar om du är bortrest.

- Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

- Var förtrogen med de förebyggande tips som

finns på: www.samverkanmotbrott.se

Grannsamverkan ger också ökad trygghet och trivsel samt ökat förtroende mellan och kännedom om sina grannar. Gå gärna med i Grannsamverkan genom att mejla ditt namn och bostadsadress till grannsamverkan@mossvagen.se

Genom att gå med i gruppen, får man via mail en veckovis rapport från närpolisen i nordost om inrapporterade brott i hela nordost. Dessutom erhålles dekaler att sätta upp på t ex dörr/brevlåda.

Växtlighet vid vägar och gångbanor

Nu går vi mot en tid då våra vägar och gångbanor/ trottoarer måste plogas emellanåt. För att plogning ska kunna utföras fullt ut, så måste vi påminna om denna allmänna regel:

”Häckar, buskar och träd ska växa inom eget tomt-område. Om du har växter som sträcker sig ut över gata eller gångbana/trottoar, måste du se till att det finns fri passage för gående och trafikanter. Dess-utom måste det vara en fri höjd på minst 4,6 meter”

Gående ska inte behöva riskera sin säkerhet, för att de måste gå ut i gatan om skottning inte har kunnat göras på ett riktigt sätt.

Det är kommunen som har skötselansvaret både för väg och gångbana/trottoar i vårt område! Synpunkter på skötsel/snöröjning ska riktas direkt till kommunen. Jfr länk på vår hemsida.

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra axeltrycksbegränsningar, så kan ni begära dispens hos styrelsen från dessa. För detta ändamål finns numera ett formulär för dispensansökan på vår hemsida. Ansökan ska göras i god tid med tydlig faktainformation om transporten.

Tänk på, om möjlighet finns, att inte förlägga tunga transporter till tjällossningstider. Kan ev påverka dispensbeslut.

Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till vår ordförande.

Hastigheten

Denna återkommande punkt är tyvärr ständigt aktuell. För allas vår säkerhet ber vi er respektera den lagstadgade maxhastigheten 30 km/tim !

Det noteras även en ökad hastighetsöverträdelse av besökare och leverantörer. Om möjligt påpeka gärna för dessa om gällande maxhastighet. Tack.

Tänk på att vårt område inte är undantaget ev. hastighetskontroller och att högerregeln gäller inom området!

Fastighetsägare

Gå gärna in och meddela era mailadresser för att få utskick via mail.

Nyinflyttade fastighetsägare ombeds att gå in på hemsidan www.mossvagen.se och under ”kontakta oss” meddela era uppgifter och att ni är nyinflyttade.

Styrelsen består av

( Kontaktinfo finner du på hemsidan )

Roger Aldén Ordförande

Thomas Dahlgren Kassör

Louise Grahn Sekreterare

Jonny Ekstedt Ledamot

Krister Hultqvist Ledamot

Karin Mossberg Ledamot

Berndt Öjerborn Ledamot

Kenny Rehnberg Suppleant

Jan Kinnås Suppleant

Patrick Critti Suppleant

Anna Massot Valberedning

Matilda Kihlberg Valberedning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.