Nyheter – november 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – mars 2017
Nyheter – augusti 2016

nyhetsbrev hösten -19

Publicerad fredag 8 nov 2019, 10:47

Skötselfrågor

Styrelsen för löpande samtal med kommunen om skötseln i vårt område. Vi har i år lyft skötselfrågan extra mycket i tre angelägna områden:

- Vägavsnittet vid övergången mellan Almas väg/Mossvägen

- Korsningen Gång-och Cykelbana/Mossvägen

- Lekplatsen

- Angående vägavsnittet har vi nu blivit lovade lagning snarast av flera djupa hål. Det skarpa guppet har lagts in i kommunens åtgärdsplan. Datum för detta arbete har dock ej bestämts.

- Korsningen har nu blivit ordentligt uppröjd samt har det satts upp bommar i GC-banan. Dessa åtgärder för att öka ögonkontakten mellan alla, som passerar genom korsningen. Fortsatta samtal kommer här att föras om ytterligare åtgärder, då vi fortfarande ser allt för många incidenter mellan bilister och passerande på GC-banan.

- Underhåll och upprustning av lekplatsen kommer att tas upp på kommande styrelsemöten för åtgärd av densamma under 2020.

Kort om snöröjningen:

Det är kommunen som har skötselansvaret både för väg och gångbana/trottoar i vårt område! Synpunkter på skötsel/snöröjning ska riktas direkt till kommunen. Jfr länk på vår hemsida

Tunga transporter

Om transport för t ex byggnation överstiger våra axeltrycksbegränsningar, så kan ni begära dispens hos styrelsen från dessa. För detta ändamål finns numera ett formulär för dispensansökan på vår hemsida. Ansökan ska göras i god tid med tydlig faktainformation om transporten.

Tänk på, om möjlighet finns, att inte förlägga tunga transporter till tjällossningstider. Kan ev påverka dispensbeslut.

Ansökan skickas till styrelsen och i första hand till vår ordförande.

Hastigheten, åter igen!

Denna återkommande punkt är tyvärr ständigt aktuell. För allas vår säkerhet ber vi er respektera den lagstadgade maxhastigheten 30 km/tim !

Det noteras även en ökad hastighetsöverträdelse av besökare och leverantörer. Om möjligt påpeka gärna för dessa om gällande maxhastighet, tack.

Tänk på att vårt område inte är undantaget ev. hastighetskontroller och att högerregeln gäller inom området!

Nya fastighetsägare

Nyinflyttade fastighetsägare ombeds att gå in på hemsidan www.mossvagen.se och under ”Kontakta oss” meddela era uppgifter och att ni är nyinflyttade

Grannsamverkan

Inbrotten har en tendens att öka hela tiden. Ett bra instrument för att förebygga/upptäcka dessa är grannsamverkan. Ni går med i gruppen genom att anmäla er via grannsamverkan@mossvagen.se

Info finns också på vår hemsida. Några bra tips:

- Var vaksam och kontakta polisen på 114 14 om

något verkar misstänkt. Pågående brott=ring 112

- Meddela dina grannar om du är bortrest.

- Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

- Var förtrogen med de förebyggande tips som

finns på: www.samverkanmotbrott.se

Styrelsen består av

Roger Aldén Ordförande

Thomas Dahlgren Kassör

Louise Grahn Sekreterare

Jonny Ekstedt Ledamot

Karin Mossberg Ledamot

Berndt Öjerborn Ledamot

Kenny Rehnberg Suppleant

Jan Kinnås Suppleant

Patrick Critti Suppleant

Anna Massot Valberedning

Matilda Kihlberg Valberedning

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.