Nyheter – november 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – mars 2017
Nyheter – augusti 2016

Nyheter

Nyheter

nyhetsbrev hösten -19

Skötselfrågor Styrelsen för löpande samtal med kommunen om skötseln i vårt område. Vi har i år lyft skötselfrågan extra mycket i tre angelägna områden: - Vägavsnittet vid övergången mellan Almas väg/Mossvägen - Korsningen Gång-och Cykelbana/Mossvägen - Lekplatsen - Angående vägavsnittet har vi nu blivit lovade lagning snarast av flera djupa hål. Det skarpa guppet har lagts in i kommunens åtgärdsplan

Nyhetsbrev

Information från styrelsen Städdag Lördagen den 4 maj samlas vi kl 10:00 på stora lekplatsen. Då skall vi bland annat plocka skräp i hela området samt rensa sly. Arbetsfördelning sker på plats

Städdag

Årets städdag blir den 4/5 Mer info kommer i nästa nyhetsbrevet /Styrelsen

Grannsamverkan

Grannsamverkan i vårt område

Årsmöteshandlingarna

Ligger under länken Årsmöte på vänster sida.

Info gällande träd som skymmer belysning

Hej, Styrelsen för Mossvägens samfällighetsförening har noterat att ni har träd på er fastighet som skymmer gatubelysningen. I slutet av oktober gick styrelsen ut med information där berörda fastighetsägare har ombetts att innan novembers utgång ta ned den växtlighet som skymmer belysning eller på annat sätt begränsar framkomlighet på vägar och gångvägar Då detta ännu inte är utfört ber vi er att omedelbart ta ned dessa träd. Det finns på marknaden flera olika entreprenörer som erbjuder trädfällning, med rut-avdrag

Information till medlemmar

Här informerar styrelsen om nyheter
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.